Sinh viên khoa công nghệ sinh học tham dự hội nghị sinh học toàn quốc lần thứ 2 tại Quy Nhơn

Ngày 21-22 tháng 12 năm 2019, sinh viên khoa Công Nghệ Sinh học đã tham gia hội nghị sinh học toàn quốc lần thứ 2 tại Quy Nhơn. Các nghiên cứu trong báo cáo lần này của tập thể Sinh viên và Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học Tân Tạo tập trung 100% vào phân tích dữ liệu lớn (Bigdata analytics)/Xây dựng các mô hình tiên lượng ứng dụng Học máy (Machine Learning) trong nghiên cứu ung thư.