GS. TS. Shu Hashimoto (2013-2015)

TS. Shu Hashimoto nhận bằng tiến sĩ về sinh lý học sinh sản (Reproductive Physiology) tại Đại học Kyoto năm 2001. GS. Shu Hashimoto bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình vào năm 1989 với công trình nghiên cứu biến đổi gen trên chuột, thỏ và gia súc. Ngoài ra giáo sư còn các công trình nghiên cứu về công nghệ hỗ trợ sinh sản trên gia súc (superovulation, transvaginal oocyte retrieval, in-vitro maturation, IVF, intracytoplasmic sperm injection, embryo culture and vitrification) tại Công ty Snow Brand Milk Products. Giáo sư bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản ở người tại IVF Namba Clinic từ năm 2004. Hiện tại giáo sư là giám đốc nghiên cứu của IVF Namba Clinic. Hiện tại ông là tổng thư ký của Hiệp hội thụ tinh và cấy ghép Nhật Bản (Japan Society of Fertilization and Implantation). Ông vinh dự nhận “Giải thưởng Sáng tạo công nghệ trong lĩnh vực sinh sản động vật” của Hiệp hội sinh sản động vật Nhật Bản (Japanese Society of Animal Reproduction) năm 2008, năm 2009 ông được Hiệp hội động vật có vú đẻ trứng của Nhật Bản (Japanese Society of Mammalian Ova Research) trao giải thưởng cho những thành tích nghiên cứu xuất sắc.