Thông báo tuyển dụng giảng viên Tin Sinh học

with No Comments

Loại công việc: Toàn thời gian

Nơi làm việc: Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Tân Tạo, Đức Hòa, Long An.

Số lượng: 1

I. Mô tả công việc:

 • Giảng dạy bằng tiếng Anh (lý thuyết và thực hành) 2 hoặc 3 học phần (Tin sinh học cơ bản, Khoa học dữ liệu trong Sinh học, và những môn Sinh học khác nếu phù hợp) cho sinh viên bậc đại học.
 • Thời gian giảng dạy: có thể đáp ứng tối đa 9 giờ mỗi tuần.
 • Làm nghiên cứu và tìm quỹ nghiên cứu.
 • Phân công và giám sát luận án/thực tập của sinh viên.
 • Thời gian làm việc ở văn phòng: tối thiểu 8 giờ mỗi tuần (tối thiểu trong 2 ngày riêng biệt).
 • Tất cả bài giảng sẽ được cung cấp qua hệ thống giảng dạy trực tuyến bằng Zoom và Moodle.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 • Tiến sĩ Tin sinh học hoặc Khoa học dữ liệu liên quan đến Sinh học, hoặc những ngành liên quan chặt chẽ.
 • Hồ sơ mạnh về nghiên cứu (Phân tích Dữ liệu lớn, Học máy, Trí tuệ Nhân tạo trong Sinh học).
 • Tiếng Anh tốt 4 kĩ năng.
 • Có động lực tái xây dựng/cập nhật chương trình đào tạo của ngành Công nghệ Sinh học/Sinh học Ứng dụng và chương trình đào tạo thạc sĩ.
 • Có tiềm năng kêu gọi thành công các khoản tài trợ nghiên cứu mang tính cạnh tranh từ các nhà tài trợ của tổ chức và ngành.
 • Những điều kiện khác có thể được thảo luận trong suốt quá trình phỏng vấn.

III. Địa chỉ liên hệ:

Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Tân Tạo, Tân Đức, Đức Hòa, Long An.

Email: truong.nguyen@ttu.edu.vn

Tiến sĩ Nguyễn Đình Trường – Quyền Trưởng khoa – Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Tân Tạo