GS. TS. Takashi Nagai

Takashi Nagai hiện tại là phó giám đốc Trung tâm công nghệ thực phẩm & phân bón (Food & Fertilizer Technology Center – FFTC), Đài Loan tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Trước khi làm việc tại FFTC, GS. Takashi Nagai làm việc tại Khoa Công nghệ sinh học nông nghiệp, Đại học Seoul. Trước đó GS. Takashi Nagai là giám đốc Tổ chức nghiên cứu quốc gia về nông nghiệp và thực phẩm tại Stukuba, Nhật Bản. GS. Takashi Nagai bảo vệ luật án tiến sĩ năm 1984 tại Đại học Kyoto.

E-mail: taku@affrc.go.jp