GS. TS. Teruhiko Wakayama

Giảng viên bộ môn Khoa học Đời sống và Môi trường, Đại học Yamanashi 400-8510, Nhật Bản