PGS. TS. Bùi Hồng Thủy (2013-2015)

Tiến sĩ Bùi Hồng Thủy hiện là giáo sư nghiên cứu tại Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Konkuk, Seoul, Hàn Quốc. Tiến sĩ Bùi Hồng Thủy nhận bằng tiến sĩ trong lĩnh vực Công nghệ sinh học sinh sản vào năm 2005 tại Đại học Kobe, Nhật Bản. Trước khi đến Trường Đại học Konkuk, Tiến sĩ Bùi Hồng Thủy là một nhà khoa học nghiên cứu đặc biệt (sau tiến sĩ ) tại Phòng thí nghiệm cho tái lập trình gen, Trung tâm Sinh học phát triển, Viện RIKEN, Nhật Bản, một viện nghiên cứu đẳng cấp thế giới trong lĩnh vực sinh học phát triển. Tiến sĩ Bùi Hồng Thủy là thành viên của Hiệp hội Công nghệ sinh học sinh sản châu Á (ARBS,http://www.arbsociety.org/) và là phó biên tập viên của Tạp chí Reproductive Biotechnology (http://www.arbsociety.org/public/journal/).
Nghiên cứu Tiến sĩ Bùi Hồng Thủy tập trung vào công nghệ sinh sản hỗ trợ (ART), phôi , tế bào lập trình lại, các tế bào gốc phôi ( ES ) , phát triển phôi thai, lập trình lại biểu sinh, và y học tái sinh. Tiến sĩ Bùi Hồng Thủy đã xuất bản nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế như Reproduction (England), Developmental Biology (USA), Journal of Reproduction and Development (Japan). Development (England), PNAS (USA), Stem cell (England)…