PGS. TS. Sayaka Wakayama (2013-2015)

PGS. Sayaka Wakayama là giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Công nghệ sinh học Đại học Tân Tạo từ tháng 10 năm 2013. Trước đó, PGS. Sayaka Wakayama nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trung tâm phát triển sinh học (Center for Developmental Biology), Riken, Kobe. PGS. Sayaka Wakayama bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Kobe năm 2006. PGS. Sayaka Wakayama là chuyên gia về tái lập trình gen (genomic reprogramming), tế bào phôi gốc (embryonic stem cells) và công nghệ hỗ trợ sinh sản (assited reproductive technology – ART)