CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU TẠI PTN BERKELEY UNIVERSITY/ HOA KÌ THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁCH THỨC NỘP ĐƠN:

with No Comments

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁCH THỨC NỘP ĐƠN:

1. Đối tượng được Apply

– Sinh viên đang học đại học

– Đã hoàn thành các môn học về Hóa học đại cương và Hóa hữu cơ

– Thành thạo trong sử dụng tiếng Anh

– Nằm trong Top 10% của Khóa học

2. Chi phí cho toàn bộ chương trình (CHƯA BAO GỒM PHÍ ĂN Ở VÀ PHÍ LÀM VISA): 10,000 USD + 75 USD PHÍ NỘP ĐƠN

3. Ngày hết hạn đăng ký: 19 tháng 5 năm 2017 (Nên đăng ký sớm hơn thời gian này)

4. Thời gian học: 6 tuần

Các thông tin chi tiết xem tại đây