Tiến sĩ Nguyễn Minh Nam

Tiến sĩ Nguyễn Minh Nam được Đại học Kyung-Hee, Seoul, Hàn Quốc trao bằng Tiến sĩ ngành Y-Sinh năm 2016. Sau khi nhận bằng tiến sĩ, ông được chính Đại học Kyung-Hee mời ở lại làm việc với chức danh Giáo sư nghiên cứu từ năm 2016 – 2017. Với thành tích nghiên cứu xuất sắc của mình thì chỉ một năm sau đó ông được mời đến Đại học Y Khoa danh tiếng của Hoa Kỳ Yale University để làm việc cũng với vị trí tương đương trong lĩnh vực nghiên cứu Y-Sinh (2017 – 2019). Tiến sĩ Minh Nam sở hữu một nền tảng học thuật sâu rộng về Công nghệ Sinh học cùng với kinh nghiệm làm việc thực tế mạnh mẽ trong nghiên cứu cơ bản hướng đến ứng dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực sinh học ung thư. Bằng cách phân tích Bigdata dữ liệu lớn kết hợp với sử dụng công cụ học máy Machine learning, ông đã thiết lập được nhiều loại chỉ thị phân tử ứng dụng trong tiên lượng/chẩn đoán sớm nhiều bệnh ung thư khác nhau như ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư liên quan đến não bộ v.v… nhằm hướng đến phát triển các chiến lược điều trị bổ trợ cho điều trị ung thư theo hướng cá thể hoá bệnh nhân ung thư. Hiện tại, ông đang tập trung phát triển các liệu pháp bổ trợ đặc hiệu đối với bệnh ung thư xương di căn.